به نام خالق عشق و نور

اگر دیدی در این وبلاگ اشعار

  خرابی و خراباتی و خمّار

.

بت و زنّار و تسبیح و چلیپا

مغ و ترسا و گبر و دیر و مینا

   

شراب و شاهد و شمع شبستان

خروش بربط و آواز مستان

   

می و میخانه و رند خرابات

حریف و ساقی مرد مناجات

   

نوای ارغنون و ناله نی

صبوح مجلس و جام پیاپی

   

خط و خال قد و بالا و ابرو

عذار و عارض و رخسار و گیسو

   

مشو زنهار از آن گفتار در تاب

برو مقصود آن گفتار دریاب

   

مپیچ اندر سرو پای عبارت

  اگر بینی ز ارباب اشارت

   

نظر را نغز کن تا نغز بینی

گذر از پوست کن تا مغز بینی

/ 0 نظر / 24 بازدید